Jas - Mitt liv i minnen och ord

Rädsla och utbrändhet
"Att erkänna att kapaciteten sjunkit på grund av hälsan är för förlorare, för de utanför, för de svaga. Och jag vill inte erkänna mig svag, inte klassas som "inte lika produktiv", inte lika stark, inte lika bra eller inte lika mycket värd."