Uddannelsesseminar 2017: Få inspiration og redskaber til arbejdet med frivillige peers

Center for Frivilligt Socialt Arbejde inviterer til Uddannelsesseminar den 13. november 2017. Her dykker vi ned i peer-to-peer-metoden i det frivillige sociale arbejde. Bliv klogere på, hvordan du og din forening skaber de rette rammer for læring og kompetenceudvikling blandt frivillige peers. Med hjem får du også viden og værktøjer fra eksperter og praktikere, som har stor erfaring med at arbejde med denne særlige gruppe af frivillige i det sociale arbejde.

Frivilliges personlige erfaringer er en vigtig ressource i det frivillige sociale arbejde. Mange foreninger på social- og sundhedsområdet udbyder derfor aktiviteter, hvor frivillige peers bruger deres egne personlige erfaringer, når de støtter og hjælper mennesker, som står i en tilsvarende vanskelig livssituation. Det kan fx være mennesker, som har et handicap, er misbrugere eller ramt af alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, hjemløshed, skilsmisse, arbejdsløshed, sorg, ensomhed eller på andre måder er (socialt) udsatte.

Hvad er peer?

Peer er det engelske ord for ”ligesindet”. En peer-støtte er en person, der bruger sine personlige erfaringer om fx psykiske vanskeligheder, når vedkommende støtter andre mennesker i en lignende situation. Peer-to-peer-metoden lægger vægt på, at den frivillige og brugeren er ligesindede.

Temaet for årets uddannelsesseminar er frivillige peers

På seminaret får du svar på spørgsmål som:

  • Hvilke kompetencer og ressourcer har peers?
  • Hvad skal I som forening være opmærksom på, når I vil inddrage peers?
  • Hvad betyder peers for jeres frivillige arbejde med brugerne?
  • Hvordan kan I bedst støtte og facilitere kompetenceudvikling for peers?

Se hele programmet og tilmeld dig Uddannelsesseminar 2017

Overblik og vidensdeling

Seminaret giver dig en bredere forståelse af peer-to-peer-begrebet og de overvejelser, I kan gøre jer, når I arbejder med peers.

Glæd dig til at møde blandt andre chefkonsulent Agnete Neidel fra Socialt Udviklingscenter og Ása Hrefnudóttir, som er ny projektleder i Peer Netværket Danmark. Begge eksperter har stor indsigt i peer-to-peer arbejde, ledelse og kompetenceudvikling af mennesker, der bruger deres personlige erfaringer i mødet med brugerne.

I læringsbazaren fortæller repræsentanter fra frivillige sociale foreninger, hvordan de arbejder med blandt andet kompetenceudvikling af peers.

Endelig kan du møde kropsterapeut Jakob Lund, der fortæller om Breathe SMART-metoden og sine erfaringer med at bruge åndedrætsteknikker og meditation i arbejdet med socialt udsatte. Jakob guider os desuden gennem et par af sine øvelser.

Dagen slutter festligt med Bog & Bobler, hvor vi præsenterer vores nye antologi om den svære samtale i frivilligt socialt arbejde.

Som altid er der i løbet af dagen også tid at netværke og møde både kendte og ansigter fra det frivillige sociale foreningsliv.

Med fra uddannelsesseminaret får du:

  • Brugbar viden til dit daglige arbejde med at støtte frivillige peers
  • Aktuelle perspektiver til at forstå betydningen af frivillige peer-støtter forsåvel frivillige, brugere og forening
  • Ny inspiration til at arbejde målrettet med kompetenceudvikling af jeres frivillige peers
  • Vores helt nye bog om den svære samtale i frivilligt socialt arbejde.

Er uddannelsesseminaret noget for mig?

Seminaret er for dig, der arbejder med frivilliges læring og kompetenceudvikling. Det er fx dig, der er underviser, facilitator, uddannelses-, frivillig- eller foreningskonsulent i en frivillig social organisation. Er du medarbejder med ansvar for frivillige i fx et frivilligcenter, et selvhjælpsprojekt eller en mindre forening på social og sundhedsområdet, er du også velkommen til at deltage.

Tid, sted og pris

Tid og sted: Mandag, den 13. november 2017 fra klokken 10-17. Seminaret finder sted på Signatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg.

Pris: 450 kroner inkl. morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe, bobler og et eksemplar af vores kommende bog om den svære samtale i frivilligt socialt arbejde.

Tilmelding

Du melder dig til seminaret i CFSA’s Kompetenceforum.

Se programmet og tilmeld dig Uddannelsesseminar 2017

Følg #uddsem17

Følg uddannelsesseminaret og bidrag med din viden om peer-to-peer i det frivillige sociale arbejde på Twitter med hashtaggene: #uddsem17 #peertopeer

Kontakt

Har du spørgsmål om praktiske forhold og tilmelding, er du velkommen til at kontakte uddannelsessekretær Birgitte Møller Andersen, bma@frivillighed.dk

Har du spørgsmål til programmet og det faglige indhold, kan du kontakte uddannelseskoordinator Cathrin F. Johansen, cfj@frivillighed.dk