’Kom med!’ – fællesskaber og bevægelse for ældre

’Kom med!’ er en indsats, hvor Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød og lokale frivillige og foreninger samarbejder om at støtte flere ældre i Hillerød til at deltage i sociale og aktive fællesskaber.

Kom med!’s målgruppe er ældre borgere (+60) i Hillerød Kommune, der oplever sårbarhed, ensomhed, social isolation eller på anden vis står uden for fællesskaber. For at nå målgruppen er projektets indsatsområder også henvendt frivillige, foreninger og kommunalt sundhedspersonale, der på forskellig vis er i kontakt med målgruppen. Kommunale medarbejdere og frivillige spiller nemlig en central rolle i forhold til at kunne motivere til, at ensomhed og inaktivitet afhjælpes og forebygges blandt ældre borgere i Hillerød.

Ensomhed forringer livskvalitet og har både fysiske og psykiske konsekvenser heriblandt:

• Ældre, der oplever ensomhed, vurderer deres helbred som dårligere og bruger sundhedsvæsenet mere
• Ældre, der oplever ensomhed, modtager i højere grad hjemmepleje
• Ensomhed har ligeså stærk indflydelse på dødeligheden som andre risikofaktorer som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt
• Knap 5000 danskere over 65 år dør hvert år uden familie eller venner omkring sig

Første (projekt)fase af ‘Kom med!’ blev finansieret af Ældrepuljen gennem Hillerød Kommune og foregik fra foråret 2014 til sommeren 2016. Herefter overgik ‘Kom med!’ til drift – finansieret af Værdighedspuljen.

Har du spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt Frivilligcenter Hillerød: kommed@frivilligcenter-hillerod.dk