Ro til tro

Om fortællinger der fører til tro, håb og kærlighed – både Guds fortællinger fra himlen og vores fra jorden. Vi hører ord af Astrid Lindgren.
Ro til tro er en stille stund til eftertanke i Hørsholm Kirke. Dørene åbnes kl. 19.30, hvor der bliver spillet stille musik. Du kan tænde et lys for nogen eller noget samt skrive din egen bøn, som vil blive læst højt undervejs. Selve gudstjenesten begynder kl. 20. Vi synger et par salmer eller sange, holder to gange 4 minutters stilhed, lytter til musik, til poetiske ord om livet samt til hinandens bønner og afslutter med en fællesbøn.

Hørsholm Kirke