Café Krampen

Formål

Café Krampen er en netværkscafé, hvor vi deler vores viden og erfaringer om
epilepsi og har nogen at tale med om sygdommen og dens konsekvenser.

Der er behov for et uformelt frirum, hvor epilepsiramte kan mødes og dele hvad der ligger dem på sinde.

Cáfe Krampen’s stifter Thorkild Wilson Føns med Anne ved sin side.

Hvem kan komme

Caféen er for børn, unge, voksne og ældre. Det er både for epileptikeren og de pårørende. Vi ønsker at alle grupper skal føle sig velkomne. Der er mange udfordringer ved at være ramt af epilepsi. Vi håber med dette initiativ, at kunne tilgodese denne gruppe af borgere med et sådant fristed, som Cáfe Krampen er tiltænkt at være.

Hvad sker

Caféen inviterer ved lejlighed gæster til at tale om relevante emner. Vi arrangerer ture ud af huset og afholder også andre sociale arrangementer, som kan være netværksskabende både for epileptikeren og den pårørende.

Vi holder åbent i cafeen i ulige uger fra 28 oktober og hver 14 dag.

11 november,  25 november inden jul.

Alle dage er lørdage fra 14 – 16 i frivillig center Fredensborg.

For yderligere information kontakt netværkscaféens stifter
Thorkild Wilson Føns på tel: 2320 4486 eller mail: thorkild.wilson@gmail.com.